Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

                   KHOA TẠI CHỨC

Từ ngày 20/03 đến ngày 24/03 - Học kỳ I - Năm học: 2016 - 2017

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ

CÔNG VIỆC

1

 

TS. Phạm Tuấn Hiệp

 (Phụ trách chung)

 2 (20/03)

Làm công việc chuyên môn

 3 (21/03)

Trực quản lý.

 4 (22/03)

15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)

 5 (23/03)

Kiểm tra tình hình học tập các khóa

6 (24/03)

Công tác chuẩn bị tốt nghiệp lớp 50A

2

 

ThS. Đặng Đình Minh

 

(20/03)

Trực khoa.

(21/03)

Làm công việc chuyên môn.

4 (22/03)

15h30: Sinh hoạt chuyên môn.

(23/03)

Công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 50A

6 (24/03)

Công tác văn thư

3

 

ThS. Phạm Thanh Long

 

(20/03)

Làm công việc chuyên môn.

(21/03)

Rà soát điểm.

(22/03)

15h30: Sinh hoạt chuyên môn.

(23/03)

Trực khoa.

(24/03)

Đưa lịch làm việc của khoa lên mạng

4

ThS. Nguyễn Thị Luật

(20/03)

Trực khoa.

(21/03)

Công tác chuẩn bị học kì mới lớp 53A.

(22/03)

15h30: Sinh hoạt chuyên môn.

(23/03)

Công tác văn thư.

(24/03)

Trực khoa

Viết bởi: khoataichuc
Ngày Viết: 19/03/2017
Số lần xem: 143

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com