Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 20 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

           KHOA SAU ĐẠI HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 27/02 đến ngày 03/3 năm 2017

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

THỨ

CÔNG VIỆC

1

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

( Phụ trách chung )

2 (27/02)

- 13h30: Họp Giao ban. (A2)

 

 

 

 

 

3 (28/02)

- Quản lý chung và tham gia các cuộc họp của nhà trường

4 (01/3)

- Quản lý chung và tham gia các cuộc họp của nhà trường

5 (02/3)

- Quản lý chung và tham gia các cuộc họp của nhà trường

6 (03/3)

- Quản lý chung và tham gia các cuộc họp của nhà trường

2

 

ThS. Nguyễn Thu Hường

 

2 (27/02)

- Kiểm ta, xử lý hồ sơ

 

3 (28/02)

- Trực khoa

4 (01/3)

- Kiểm ta, xử lý hồ sơ

5 (02/3)

- Trực khoa

6 (03/3)

- Kiểm ta, xử lý hồ sơ

3

 

ThS. Nguyễn Thế Dũng

2 (27/02)

- Giải quyết văn bản đến và đi của khoa.

 

3 (28/02)

- Trực khoa

4 (01/3)

- Giải quyết văn bản đến và đi của khoa.

5 (02/3)

- Trực khoa

6 (03/3)

- Giải quyết văn bản đến và đi của khoa.

4

ThS. Nguyễn Việt Cường

2 (27/02)

- Trực khoa

 

3 (28/02)

- Trực khoa

4 (01/3)

- Trực khoa

5 (02/3)

- Trực khoa

6 (03/3)

- Trực khoa

5

CN. Nguyễn Xuân Lộc

2 (27/02)

- Trực khoa

 

3 (28/02)

- Trực khoa

4 (01/3)

- Trực khoa

5 (02/3)

- Trực khoa

6 (03/3)

- Trực khoa

Chú ý: Lịch làm viêc của Nhà trường thay đổi từ tuần 12 cụ thể như sau: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30 đến 17h30


Viết bởi: khoasaudaihoc
Ngày Viết: 25/02/2017
Số lần xem: 172

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com