Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

           KHOA SAU ĐẠI HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 27/02 đến ngày 03/3 năm 2017

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

THỨ

CÔNG VIỆC

1

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

( Phụ trách chung )

2 (27/02)

- 13h30: Họp Giao ban. (A2)

 

 

 

 

 

3 (28/02)

- Quản lý chung và tham gia các cuộc họp của nhà trường

4 (01/3)

- Quản lý chung và tham gia các cuộc họp của nhà trường

5 (02/3)

- Quản lý chung và tham gia các cuộc họp của nhà trường

6 (03/3)

- Quản lý chung và tham gia các cuộc họp của nhà trường

2

 

ThS. Nguyễn Thu Hường

 

2 (27/02)

- Kiểm ta, xử lý hồ sơ

 

3 (28/02)

- Trực khoa

4 (01/3)

- Kiểm ta, xử lý hồ sơ

5 (02/3)

- Trực khoa

6 (03/3)

- Kiểm ta, xử lý hồ sơ

3

 

ThS. Nguyễn Thế Dũng

2 (27/02)

- Giải quyết văn bản đến và đi của khoa.

 

3 (28/02)

- Trực khoa

4 (01/3)

- Giải quyết văn bản đến và đi của khoa.

5 (02/3)

- Trực khoa

6 (03/3)

- Giải quyết văn bản đến và đi của khoa.

4

ThS. Nguyễn Việt Cường

2 (27/02)

- Trực khoa

 

3 (28/02)

- Trực khoa

4 (01/3)

- Trực khoa

5 (02/3)

- Trực khoa

6 (03/3)

- Trực khoa

5

CN. Nguyễn Xuân Lộc

2 (27/02)

- Trực khoa

 

3 (28/02)

- Trực khoa

4 (01/3)

- Trực khoa

5 (02/3)

- Trực khoa

6 (03/3)

- Trực khoa

Chú ý: Lịch làm viêc của Nhà trường thay đổi từ tuần 12 cụ thể như sau: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30 đến 17h30


Viết bởi: khoasaudaihoc
Ngày Viết: 25/02/2017
Số lần xem: 131

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com