Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 12 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

               KHOA SAU ĐẠI HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Từ ngày 06/3 đến ngày 10/3 năm 2017

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

THỨ

CÔNG VIỆC

1

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

( Phụ trách chung )

2 (06/3)

- 7h: Chào cờ toàn trường

 

 

 

 

 

3 (07/3)

- Quản lý chung và tham gia các cuộc họp của nhà trường

4 (08/3)

- 15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)

5 (09/3)

- Quản lý chung và tham gia các cuộc họp của nhà trường

6 (10/3)

- Quản lý chung và tham gia các cuộc họp của nhà trường

2

 

ThS. Nguyễn Thu Hường

 

2 (06/3)

- 7h: Chào cờ toàn trường

 

3 (07/3)

- Trực khoa

4 (08/3)

- 10h: Gặp mặt chúc mừng cán bộ Nữ nhân ngày 08/3 (A2)

- 15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)

5 (09/3)

- Trực khoa

6 (10/3)

- Kiểm ta, xử lý hồ sơ

3

 

ThS. Nguyễn Thế Dũng

2 (06/3)

- 7h: Chào cờ toàn trường

 

3 (07/3)

- Đi học.

4 (08/3)

- 15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)

5 (09/3)

- Đi học.

6 (10/3)

- Đi học.

4

ThS. Nguyễn Việt Cường

2 (06/3)

- 7h: Chào cờ toàn trường

 

3 (07/3)

- Trực khoa

4 (08/3)

- 15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)

5 (09/3)

- Trực khoa

6 (10/3)

- Trực khoa

5

CN. Nguyễn Xuân Lộc

2 (06/3)

- 7h: Chào cờ toàn trường

 

3 (07/3)

- Trực khoa

4 (08/3)

- 15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)

5 (09/3)

- Trực khoa

6 (10/3)

- Trực khoa

Chú ý: Lịch làm viêc của Nhà trường thay đổi từ tuần 12 cụ thể như sau: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30 đến 17h30


Viết bởi: khoasaudaihoc
Ngày Viết: 06/03/2017
Số lần xem: 122

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com