THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 02

07-08-2022 09-29

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 02

(Từ 08/08/2022 đến 12/08/2022)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2022 – 2023

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CS57 HLTT (GA 3)

H.Phương+Nga

CS57 GDTC (GA 3)

H.Phương+Nga

CS55 HLTT (GA 1)

Thu+Hiệp

 

CS55 HLTT (GA 2)

Thu+Hiệp

 

CS57 GDTC (GA 4)

H.Phương+Dũng

 

CS57 HLTT (GA 4)

Nga+Thảo

3+4

 

CS55 GDTC (GA 1)

Thu+Hiệp

 

CS55 GDTC (GA 2)

Thu+Hiệp

 

CS56 GDTC (GA 2)

Hiếu+Nga

 

5+6

CS56 GDTC (GA 1)

Hiếu+Hiệp

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

   

Hiếu

4

 

Nga

8

 

Hoài Phương

6

 

Thủy

   

Mai Phương

   

Thu

8

 

Hiệp

10

 

Dũng

2

 

Thảo

2

 

Tổng

40

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 CÁN BỘ XẾP LỊCH

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức